WOS-rubriek streekhistorie

Op de website van de WOS (wos.nl) worden in de rubriek Streekhistorie bijna wekelijks korte artikelen met foto’s geplaatst over de Westlandse geschiedenis. Deze artikelen worden geschreven door de plaatselijke historische verenigingen, het Westlands Museum en het Genootschap Oud-Westland. Onze historische vereniging plaatst eens per tien weken een artikel.

alle oude artikelen zijn te lezen via deze link:

https://archief.wos.nl/rubrieken/streekhistorie

 

Streekhistorie 2015

Villa Elzenhagen

De herbouw van Ter Heijde in 1929

Veranderend straatbeeld, de Havenstraat in Monster


Streekhistorie 2016

Herberg De Vergulde Valk in Monster

Grote brand in de hervormde kerk en toren van Monster

Een potvisstranding in 1577

Maarten Harpertsz. Tromp sneuvelt voor Ter Heijde


Streekhistorie 2017

Het ambachtshuis van Monster

Het verhaal achter het Monsterse oorlogsmonument

De eerste kerk van Ter Heijde na de Reformatie

Logement Overheijde in Monster

Vliegtuig bij Ter Heijde in beslag genomen


Streekhistorie 2018

De Monsterse rederijkerskamer

Het witte goud van het Westland

De oprichting van een Gemeentelijk Badbedrijf in Ter Heijde

Brieven aan Treesje

De visserij van Ter Heijde in de zeventiende eeuw


Streekhistorie 2019

Een picknicktochtje naar Ter Heijde in 1890

Het lot van de Monsterse slagersfamilie Van Leeuwen

Socialisten uit Monster geslagen

Monsterse winkeliers op de weegschaal

Piet Willemse, bode bij de gemeente Monster


STREEKHISTORIE 2020

Oorlogsgraven van gesneuvelde soldaten in Monster

Pestdreiging langs de kust (1758)

 


streekhistorie 2021

Laffe roofoverval op Monsterse weduwe

Jan Voois, een vergeten Heijdse redder

Fortuna's kinderen, een kroniek over de familie Herckenrath uit Monster

De kustverdediging bij Ter Heijde

 


streekhistorie 2022

Franciscus Herckenrath, drager van de Militaire Willems-Orde, rust in Monsterse grafkelder

Molen De Vier Winden in Monster

 


streekhistorie 2023

Trompfestival zorgt voor recordbezoek aan Ter Heijde

Hoe bouw telegraafkantoor bijna leidde tot afscheiding van Poeldijk

 


STREEKHISTORIE 2024

Uniek gebrandschilderd glas in Monster