Over de vereniging

Algemeen

De Historische Vereniging Monster - Ter Heijde is opgericht op 14 juni 2019. De vereniging is een voortzetting van de werkgroep Oud-Monster. Deze werkgroep van actieve beoefenaren van de geschiedenis van Monster en Ter Heijde is begin jaren zeventig opgericht. De statuten van de vereniging bieden de mogelijkheid om werkgroepen in het leven te roepen met een specifieke taak. De genoemde werkgroep is binnen de vereniging gehandhaafd voor leden die een actieve rol willen spelen als beoefenaar van de lokale historie. Wie interesse heeft kan zich aanmelden om binnen deze werkgroep mee te draaien. De leden komen enkele keren per jaar bij elkaar om ervaringen uit te wisselen.

 


Doelstelling

Het doel van de vereniging is:

  • het bevorderen van de kennis van, het onderzoek naar en de belangstelling voor de geschiedenis van in het bijzonder Monster en Ter Heijde;
  • het behoud en herstel van monumenten en voorwerpen van geschiedenis, kunst en landschap;
  • het vergroten van de waakzaamheid van officiële instanties belast met zaken op het gebied van beleid, beheer en behoud van het culturele erfgoed;
  • het vergroten van de betrokkenheid van de plaatselijke bevolking bij de geschiedenis van Monster en Ter Heijde.