Doelstelling

Het doel van de vereniging is:

  • het bevorderen van de kennis van, het onderzoek naar en de belangstelling voor de geschiedenis van in het bijzonder Monster en Ter Heijde;
  • het behoud en herstel van monumenten en voorwerpen van geschiedenis, kunst en landschap;
  • het vergroten van de waakzaamheid van officiële instanties belast met zaken op het gebied van beleid, beheer en behoud van het culturele erfgoed;
  • het vergroten van de betrokkenheid van de plaatselijke bevolking bij de geschiedenis van Monster en Ter Heijde.