Artikelen in jaarboek Westland

Ieder jaar publiceert het Genootschap Oud-Westland het Historisch Jaarboek Westland. Elk jaarboek bevat artikelen over de geschiedenis van het Westland. Hieronder volgen de titels van de gepubliceerde artikelen die betrekking hebben op Monster en/of Ter Heijde.

 

1991

L.J.M. van den Ende, De inhuldiging van Prins Maurits als ambachtsheer van Monster.

 

1992

J.D. Lok, Uit de geschiedenis van de Spaanse Vloot te Monster, bewerkt en van een inleiding voorzien door A.J. van der Valk.

 

1994

A.P. van Vliet en W. Duijvestijn, De kustverdediging tussen 's-Gravenzande en Ter Heijde (1569-1648).

 

1996

A.P. van Vliet, Anthony Pieterson(1658-1722). Luitenant-admiraal en stichter van een buitenplaats.

 

2000

Adri P. van Vliet, Polanen. Een middeleeuws kasteel in Monster.

 

2001

Epko. J. Bult, Polanen. Een middeleeuws kasteel in Monster. Deel 2: De opgraving van Polanen.

 

2002

P. Bos, De stichting van de kerkelijke gemeente Ter Heijde, bewerkt en van een inleiding voorzien door L.J.M. van den Ende.

 

2003

Adri P. van Vliet, `Een seer hardt ende horribel gevecht'. Maarten Harpertsz. Tromp en de Slag bij Ter Heijde (10 augustus 1653).

 

2007

P.J.J. Duijndam, Geesterwijk en zijn bewoners.

A.A.G. Immerzeel, Monster in de Middeleeuwen en zijn rol in het graafschap Holland.

 

2008

J.C. Kort, “Indien wij er enig recht op hebben”. De kerk van Monster en haar oudste gegevens.

 

2009

Adri. P. van Vliet, Monsterse watergeus Cornelis Claasz. geëxecuteerd.

 

2010

Trudy Werner-Berkhout, Het ‘Instituut van opvoeding voor Jonge Juffrouwen te Monster’.

 

2011

Trudy Werner-Berkhout, Het meisjespensionaat te Monster in de jaren 1930-1950.

 

2012

Adri P. van Vliet, Geloven en kerken in het zeventiende-eeuwse Ter Heijde.

 

2013

R.H.J. Oosterveer, Een bijzondere gevelsteen te Monster. Of het raadsel van de voorspoed der goddelozen.

 

2014

Ronald van der Spiegel, De Zidde: een voorganger van Ter Heijde?

 

2015

Ed Kuiper, De geschiedenis van KUBO, 1945-2015.

 

2016

Nico ’t Hoen, De Drie Boeren. Een vroeg voorbeeld van projectontwikkeling in de tuinbouw.

 

2018

Ronald van der Spiegel, Nogmaals de Zidde: Everaard van Vlaardingen.

Adri van Vliet, Ambtenaren, vierscharen, meesters en voogden. De bestuurlijke verhouding tussen Monster en Ter Heijde in de zeventiende eeuw.

 

2019

Ron Oosterveer, Lijnbanen in Monster en Ter Heijde

 

2020

Leo van den Ende, Het lot van de Joodse slagersfamilie Van Leeuwen