ACTIVITEITENPROGRAMMA VOOR HET jaar 2024

woensdag 10 januari

Middag met oude filmbeelden van Monster en Ter Heijde

gebouw Fata Morgana, Choorstraat 95 in Monster.

Aanvang 15.00 uur, inloop vanaf 14.30 uur.

 

woensdag 28 februari

Themamiddag in de Monsterse bibliotheek

 

woensdag 10 april 2024

Algemene ledenvergadering en lezing over de Hervormde kerk

 

woensdag 29 mei

Themamiddag in de Monsterse bibliotheek

 

dinsdag 18 juni

Lezing over opgraving Molenslag

 

 


ACTIVITEITENPROGRAMMA VOOR HET JAAR 2023

 

Lezing over streektaal door Henk Tetteroo

Op donderdag 19 januari 2023 zal Henk Tetteroo een lezing houden over de Westlandse streektaal, met bijzondere aandacht voor het inmiddels bijna verdwenen Heijdse dialect. Het belooft een levendige lezing te worden, waarbij ook inbreng door de bezoekers van deze lezing van harte welkom is. Henk Tetteroo schrijft regelmatig over streektaal in zijn rubriek Barre Praat in Het Hele Westland. Hij is ook auteur van verschillende boeken over dit onderwerp, zoals Kreen en Gruizig, Wonen in Woorden en Druiventaal. Deze boeken zijn die avond ook te koop. De lezing wordt gehouden in Gebouw De Haven, Havenstraat 1 in Monster, inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.

 

 

Lezing over Indiëgangers door Adri van Vliet

Op donderdag 20 april 2023 houden we onze algemene ledenvergadering. Aansluitend zal onze secretaris Adri van Vliet een lezing houden over militairen uit Monster, Ter Heijde en Poeldijk die na de Tweede Wereldoorlog als oorlogsvrijwilliger of voor hun nummer naar Nederlands-Indië gingen. Hij zal vooral ingaan op de contacten met het thuisfront, maar daarnaast ook aandacht besteden aan het militaire optreden tijdens hun verblijf in de Oost en aan de vraag hoe zij hun leven weer opgepakt hebben na hun terugkeer in Nederland. Adri heeft dit jaar een artikel gepubliceerd in het Jaarboek van het Genootschap Oud-Westland over Westlandse militairen in de Oost en hun thuisfront. De locatie waar de lezing wordt gehouden, moet nog worden vastgesteld.

Locatie: gebouw Fata Morgana, Choorstraat 99 Monster

 

Open Monumentendag 2023

Op zaterdag 9 september is het Open Monumentendag. Er zullen die dag meerdere monumenten in Monster en Ter Heijde hun deuren openen. Traditiegetrouw zullen de leden van de werkgroep Oud Monster bij de grafkelder van Herckenrath aanwezig zijn om tekst en uitleg te geven over de historie van de grafkelder en de familie Herckenrath. Geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

 

Filmavond

Onlangs zijn bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) 24 minuten aan filmbeelden opgedoken van de mobilisatie in Monster en Ter Heijde in de jaren 1939-1940. Deze unieke filmbeelden worden voor het eerst getoond door de Historische Vereniging Monster-Ter Heijde op donderdag 19 oktober 2023 in gebouw De Hoeksteen, Burgemeester Kampschöerstraat 25 in Monster. Daarnaast zullen nog enkele andere oude filmpjes over Monster en Ter Heijde te zien zien, met als afsluiting de documentaire/film over de stranding en berging van de Ping An op het strand van Ter Heijde.

Aanvang om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Aanmelding vooraf voor deze avond is niet nodig. Ook niet-leden van de historische vereniging zijn van harte welkom. Van hen wordt een bijdrage van € 3,- in de kosten gevraagd.

 

Themamiddag in de bibliotheek

Op woensdag 29 november organiseren we van 14.00 uur tot 16.00 uur een themamiddag in de Monsterse bibliotheek aan de Rubenslaan over de lokale middenstand van Monster en Ter Heijde in vroeger dagen. Tijdens deze middag zijn er leden aanwezig van de werkgroep Oud-Monster (waaruit de historische vereniging is voortgekomen) om vragen te beantwoorden over dit onderwerp en om daarover met elkaar in gesprek te gaan. De middag draagt een informeel karakter en iedereen is welkom om binnen te lopen, ook als u andere onderwerpen wil aansnijden. Hoewel het dus niet gaat om een lezing zullen we zorgen voor beeldmateriaal dat getoond kan worden op het scherm van de bibliotheek. Wie documentatie of foto's heeft over de vroegere middenstand wordt van harte uitgenodigd dit mee te nemen. We maken daar graag ter plekke een scan van.